Хууль, Эрх зүй

Монгол кино бүтээгчдийг дэмжих, гадны уран бүтээлчдийг монгол улсад кино хийх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой.